Allt om och för båtar, och lite till

Kategori: Fartyg

Fördelarna med övervakningskameror

Övervakningskameror är en viktig del av alla säkerhetssystem. Fördelarna med övervakningskameror är många. De bidrar till att avskräcka från brott, och de kan också ge värdefulla bevis om ett brott inträffar.

Men när det finns så många olika typer av övervakningskameror på marknaden, hur vet du då vilken som är rätt för dina behov?…

Introduktion till aluminiumplåtlegeringar

Aluminiumplåt är ett vanligt material som ofta används i många olika projekt på grund av dess styrka, vikt och korrosionsbeständighet. Det finns många olika legeringar av aluminiumplåt och alla har unika egenskaper. I det här blogginlägget kommer vi att ge en översikt över de vanligaste legeringarna så att du kan fatta ett välgrundat beslut om vilken legering som är bäst lämpad för ditt nästa projekt.…

Viktiga saker att komma ihåg vid transport till sjöss

All last som transporteras till sjöss ska hanteras korrekt, inklusive lagring, separering och säkring. Detta för att inte utgöra en säkerhetsrisk för fartyget. Farligt gods är ämnen och föremål som kan innebära skador på liv och hälsa och kan skada människor, djur och miljön vid sjötransport.…

Transportera farligt gods till sjöss

Farligt gods kan transporteras på många olika sätt och de vanligaste sätten är via lastbil, järnväg eller båt. Att transportera farligt gods eller delta i en sådan transport ställer höga krav på de inblandade parterna. De som är involverade måste ha genomgått en utbildning inom transport av farligt gods då säkerheten är mycket viktig.…

Militärfartyg

Ett militärfartyg är en extremt stor båt med olika typer av utrustning beroende på vad den används till.

Bevakningsbåt

I Sverige mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken bevakningsbåtar förnyelse där i stort sett stor del av systemen ombord ersattes av ny och modern teknik.…

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén