När du köper en fastighet är det viktigt att du har en klar uppfattning om byggnadens fysiska skick. Det är där en överlåtelsebesiktning i Västerås, Eskilstuna och Stockholm kommer in i bilden. En överlåtelseinspektion är en noggrann undersökning av fastigheten som utförs av en godkänd och oberoende SBR-utbildad inspektör. Fuktdetektering i alla våta utrymmen ingår utan kostnad. Med en överlåtelsebesiktning från oss får du tydlig information om fastighetens skick vid försäljningstillfället. På så sätt kan du undvika obehagliga överraskningar efter köpet.

Varför du behöver en överlåtelsebesiktning

När du köper eller säljer en fastighet är det viktigt att du har en klar uppfattning om byggnadens fysiska skick. Det är där en överlåtelsebesiktning kommer in i bilden. En överlåtelsebesiktning är en noggrann undersökning av fastigheten som utförs av en godkänd och oberoende SBR-utbildad inspektör. Fuktdetektering i alla våta utrymmen ingår utan kostnad. Med en överlåtelsebesiktning från oss får du tydlig information om fastighetens skick vid försäljningstillfället. På så sätt kan du undvika obehagliga överraskningar efter köpet.

En överlåtelsebesiktningsrapport kan användas som bevis till stöd för en eventuell tvist som kan uppstå mellan köpare och säljare om fastighetens fysiska skick. Den kan också användas för att förhandla fram reparationer eller ändringar i kontraktet innan avvecklingen äger rum.

Att låta utföra en överlåtelsebesiktning är en bra idé för både köpare och säljare. För köparna ger det dem sinnesro och trygghet i att de köper en fastighet i gott skick. För säljarna ger det dem bevis på fastighetens skick vid försäljningstillfället, om det skulle uppstå några problem efter det att köpet har genomförts.

Slutsats

Om du köper eller säljer en fastighet rekommenderar vi att du låter en överlåtelsebesiktning utföras av en oberoende SBR-utbildad inspektör. Detta ger dig sinnesro och hjälper dig att undvika obehagliga överraskningar i slutändan.