Det är bekvämt att ha alla typer av verktyg och tillbehör i verkstaden eller garaget. Vi har allt från hammare och spikar, skrivmaskiner, maskinoljor, arbetshandskar, cirkelsågar, avfettningsmedel med mera. Ja, det finns många verktyg du kan ha som du behöver. Oavsett vad du gör i ditt garage eller verkstad finns det alltid en mängd olika verktyg att välja mellan.

Om du till exempel har ett garage och gillar att arbeta i bilens motor, är alkylatbensin alltid bättre, alkylatbensin i 2-takts eller 4-takts. Olika oljor, såsom motoroljor och oljefyllda handskar för att förhindra att de fastnar när händerna är nästan nödvändiga, är i allmänhet bäst för att bära skyddshandskar under alla typer av jobb, bilar eller jobb som nämns ovan. Andra viktiga saker som du bör ha är olika tvättmaskinverktyg, fett och vätskor som AdBlue. Adblue är en vätska som används för att minska utsläpp av farliga kväveoxider, en blandning av urea och vatten.

Det är alltid bra att ha glykoler i närheten, också för att undvika frysning på vintern. Glykol är en produkt som har utvecklats över tiden för att göra mer än att bara hålla den frusen. Glykoler används nu också för att förhindra korrosion och öka kokpunkterna. Vissa motorer kallas också kavitation. Detta är när gas bildas i en vätska och sedan snabbt återvänder eller exploderar som en vätska. Detta kan skada motorn och den högkvalitativa glykolen som används för att förhindra den. Glykoler, särskilt etylenglykol, används som köldmedium. Detta ämne kallas ibland för en glykolkylvätska, men är mer allmänt känt som ett kylmedel, så kallat kylarglykol.