En släpvagn är ett hjulfordon utan motor som är avsett att dras bakom ett motorfordon. Mellan släpvagnen och det dragande fordonet finns en dragkrok. Släpvagnen är vanligen ett transportmedel, avsett för väg – vägtrafikfordon. Om släpvagnen inte har någon fjädring eller inte är avsedd att transportera varor.

Hur fungerar släpvagnar?

En släpvagnskoppling, även kallad dragkrok, är en anordning som fästs på chassit på ett fordon för bogsering, eller en dragkrok på ett icke-motoriserat fordon som gör att det kan kopplas, eller kopplas, till ett motoriserat fordon. Den vanligaste typen är en kulkoppling som använder sig av en kulkoppling i standardstorlek. Beroende på släpvagnskopplingens utformning kan det vara nödvändigt att använda en lyfthjälp för att höja och sänka kopplingen. En annan populär typ i Nordamerika är koppling till vändskiva, som används för tyngre släpvagnar som husvagnar/fordon och stora pickup-lastbilar som drar större husbilar och båtar. Den har en egen fristående koppling i stället för att använda den som finns på dragfordonet och som kopplas till en mottagare i lastbilens säng. De första konstruktionerna av maskinsläp krävde att man tog bort och stuvade (eller hängde) kungsbulten när den inte användes, men nyare konstruktioner har integrerade ben som kan fällas ut när det behövs och sedan döljas när de inte används, vilket gör dem mycket mer användarvänliga.

Typer av släpvagnar

I stort sett finns det tre typer av släpvagnar: de som är avsedda för allmänna transporter, t.ex. släpvagnar för nyttoändamål, de som är avsedda för specialiserade uppgifter, t.ex. husvagns- eller hästtransporter, och slutligen de som är särskilt utformade för fritidsaktiviteter, t.ex. båtliv eller camping.

Användning av släpvagnar

Släpvagnar finns i många olika former men har alla ett gemensamt drag – de ger extra utrymme eller extra möjligheter utöver vad värdfordonet erbjuder. Detta gör dem extremt användbara för att transportera last som är för stor eller besvärlig för sitt värdfordon, t.ex. båtar, husvagnar eller barnstolar som är testade för kompletterande säkerhetssystem (SRS)/airbag och som måste transporteras i en SUV på grund av att det inte finns något säkerhetsbälte utrustat med SRS/airbag på andra typer av personbilar.

Slutsats

I korthet är släpvagnar hjulförsedda fordon utan motor som bogseras bakom motorfordon. Mellan släpvagnen och det dragande fordonet finns en draganordning. Släpvagnen är vanligen ett transportmedel som är avsett för vägtrafikfordon. Om du har fler frågor om släpvagnar får du gärna kontakta Boonstra Trailers!