Människan är i behov av att dricka vatten för att överleva, vatten är en stor del av våra liv. Inte bara för att dricka utan för att hålla oss rena genom att duscha. Vikten i att vi alla har rent vatten är då extremt stor. Smutsigt eller orent vatten kan enkelt leda till svåra sjukdomar. Det är då viktigt att underhålla sitt vatten för att hålla det rent, samt för att ha koll på kvalitén från din vattenkälla. Till exempel kan orent vatten leda till mag och tarminfektioner, men även lunginflammation genom inandning. Men hur håller du koll på ditt vatten?

Genom att göra vattenanalyser ungefär nån gång vart tredje år så håller du enkelt koll på renheten i ditt vatten. Vattenanalyser kan man antingen göra själv eller anlita ett företag för att göra det åt dig, som exempelvis Svensk Vattenanalys. Genom att kontinuerligt göra vattenanalyser får du en överblick av kvalitén på vattnet, inte bara får man koll på vattenkvalitén från källan, utan man kan även få koll på mängden radon som finns i marken, man kan välja att specifikt göra en radonmätning för att få en överblick av endast detta. Radon är en gas som naturligt bildas i berg när materialet radium förfaller. Långvarig exponering av detta kan leda till lungcancer. Därför är det viktigt med att både göra kontinuerliga vattenanalyser samt radonmätningar.