Farligt gods kan transporteras på många olika sätt och de vanligaste sätten är via lastbil, järnväg eller båt. Att transportera farligt gods eller delta i en sådan transport ställer höga krav på de inblandade parterna. De som är involverade måste ha genomgått en utbildning inom transport av farligt gods då säkerheten är mycket viktig. Den här typen av utbildning går under namnet ADR-utbildning och den måste gås av både föraren och alla inblandade i transporten. Amasis Kemikonsult erbjuder den här typen av utbildning och utbildar många personer och företag varje år. Utöver ADR-utbildningar erbjuder de även tjänster som säkerhetskonsult när det gäller kemikalier.

I dagsläget är det många företag som saknar just en säkerhetskonsult, vilket såklart inte är bra. Att ha en säkerhetskonsult som ser över dina dokument är mycket viktigt ur en säkerhetssynpunkt och något som alla företag som hanterar olika typer av kemikalier bör ha.

Transport av farligt gods till sjöss

Sjötransporter är dominerande när farligt gods lämnar eller anländer till Sverige. Vid transport till sjöss betraktas varje fartyg som en isolerad enhet där fartygets besättning och utrustning är det enda man har tillgång till vid en olycka. Av denna anledning finns det hårda krav på separation av farligt gods och att godset alltid måste vara identifierbart genom exempelvis märkning eller dokumentation. Till skillnad från landtransport är kraven till sjöss mycket högre.

Amasis

Om du behöver hjälp av en säkerhetsrådgivare vid transport av farligt gods ställer Amasis alltid upp och hjälper dig. Amasis grundades 1995 och har sedan dess utvecklats till en kraftfull aktör på marknaden inom kemikaliehantering och säkerhetsdatablad. Amasis har som idé att erbjuda företag konsulttjänster inom miljövård, hantering av farligt gods och kemikaliehantering. Alla som arbetar på Amasis har en akademisk utbildning och ett nära samarbete med konsulter från andra europeiska länder.