Många människor är omedvetna om vikten av en VVS-inspektion. En VVS-besiktning utförs när allt VVS-arbete är klart och man är på väg att börja lägga golv och sätta upp väggar. Vid denna inspektion kontrollerar vi noggrant alla kran- och avloppsinstallationer för att se till att de är utförda enligt tillverkarens anvisningar och att de uppfyller alla branschregler och krav.

Varför är en VVS-inspektion viktig?

Det finns flera anledningar till varför en VVS-besiktning är viktig. För det första säkerställer den att allt VVS-arbete har utförts korrekt. Det innebär att risken för att något ska gå fel i framtiden är mindre. För det andra säkerställer den att alla kranar och avloppsinstallationer uppfyller branschreglerna. Det innebär att de är säkra att använda och att de inte kommer att skada dig eller din familj. Slutligen ger en VVS-besiktning dig sinnesro i vetskapen om att ditt hem är säkert och tryggt.

Hur förbereder jag mig för en VVS-besiktning?

Om du ska få en VVS-besiktning utförd finns det några saker du kan göra för att förbereda dig. För det första bör du se till att allt rörledningsarbete är slutfört. Detta inkluderar alla kranar och avloppsinstallationer. För det andra ska du se till att du har tillverkarens instruktioner för alla produkter som har installerats. Detta kommer att hjälpa besiktningsmannen i Stockholm att identifiera eventuella problem. Slutligen ska du se till att du har uppgifterna om din hemförsäkring till hands. Det täcker eventuella skador som kan uppstå under inspektionen.

Slutsats

En VVS-besiktning är ett viktigt steg för att se till att ditt hem är säkert och välmående. Det är tillrådligt att låta utföra en sådan innan du påbörjar några större byggnadsarbeten på din fastighet.