Den senaste tidens forskning om kontor och arbetsmetoder ger en splittrad bild av hur olika typer av kontor och arbetsmetoder påverkar de anställdas hälsa och produktivitet. Samtidigt pekar forskningen på vissa principer som, när de hanteras väl, ökar möjligheterna att skapa aktivitetsbaserade arbetssätt och arbetsplatser som fungerar över tid, leder till ökad attraktivitet och lättare utlöser önskvärda beteenden. I det här blogginlägget tittar vi närmare på vad forskningen säger om kontorsdesignens inverkan på de anställdas hälsa och produktivitet, samt hur en arbetsplatsanayls kan hjälpa ditt företag.

Forskningen om kontor och arbetssätt

I ett antal studier har man undersökt hur olika typer av kontor och arbetsmetoder påverkar de anställdas hälsa och produktivitet. I en studie konstaterades till exempel att anställda på kontor med öppen planlösning är mer benägna att ta ut sjukdagar än anställda på privata kontor eller i bås. En annan studie visade att anställda som har kontroll över sin arbetsplats är mer produktiva än de som inte har det. Ytterligare en annan studie visar att anställda som har tillgång till naturligt ljus är mer produktiva än de som inte har det.

Även om forskningen ger en splittrad bild av hur olika typer av kontor och arbetsmetoder påverkar de anställdas hälsa och produktivitet, finns det några gemensamma teman som framträder i studierna. För det första står det klart att anställda behöver en viss grad av kontroll över sin arbetsplats för att kunna vara produktiva. För det andra behöver de anställda tillgång till dagsljus för att kunna vara produktiva. För det tredje kan väl utformade kontor leda till ökad attraktionskraft och lättare utlösa önskvärda beteenden.

När dessa teman hanteras väl ökar de möjligheterna att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetsmetoder som fungerar över tid och leder till ökad attraktionskraft och lättare utlösta beteenden. Även om forskningen ger en splittrad bild av hur olika typer av kontor och arbetsmetoder påverkar arbetstagarnas hälsa och produktivitet finns det med andra ord vissa principer som kan hjälpa organisationer att skapa arbetsplatser som är både effektiva och attraktiva över tid.

Slutsats

Även om forskningen om kontor och arbetsmetoder ger en splittrad bild av hur olika typer av kontor och arbetsmetoder påverkar arbetstagarnas hälsa och produktivitet, finns det några gemensamma teman som framträder i studierna. När dessa teman hanteras väl ökar de möjligheterna att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetsmetoder som fungerar över tid och leder till ökad attraktivitet och lättare utlösta beteenden.