CSM vattenskoterutbildning har nya kursstarter av Förarbevis för vattenskoter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping samt Karlstad.

Kurserna utgår från transportstyrelsens riktlinjer och företaget har certifikaten och licenserna som krävs. På så sätt kan deltagaren utbilda sig genom en vattenskoterutbildning till ett förarbevis för vattenskoter. Detta brukar ibland kallas för vattenskoter körkort, jetski körkort eller vattenskoter kort, men det mer korrekta namnet är just Förarbevis för vattenskoter.

Kursens upplägg utgår från transportstyrelsen riktlinjer och CSM vattenskoterutbildning har samtliga licenser och certifikat för att bedriva kurser där deltagare erhåller ett förarbevis för vattenskoter.

Inför din kurs kan du fördjupa dig lite mer om vilka vattenskoter regler som finns, dessa går att läsa mer utförligt på Transportstyrelsens hemsida, sök på exempelvis; Förarbevis för vattenskoter om du vill veta mer om det nya föreskrifterna eller på Vattenskoter.

För att få reda på mer om just hur processen med förarbeviset går till så kan du söka på Vattenskoter, på så sätt får du reda på vilka krav som ställs för att kunna få ett förarbevis för vattenskoter eller jetski.

Lite kortfattat om vattenskoter regler och säkerhet

En utbildning syftar till att minska olyckor och skador på människor och natur och miljön i stort. Den som framför ett fordon på vattnet har ett ansvar för andra människor och ska se till att framföra sitt fordon på ett sjösäkert sätt.

Detta betyder, precis som i vanlig vägtrafiken att det inte är tillåtet att framföra fordonet på ett lekfullt sätt, det som brukar kallas att busköra, det finns både sjölagar och sjöregler när du framför din vattenskoter som du måste känna till. När man kör fordon på vatten i hög hastighet så är det lätt att glömma hur hård vattenytan blir om du skulle trilla av.

Du bör som minst använda flytväst men även en hjälm som är anpassad för ändamålet. Du kan jämföra lite med att åka omkull på en motorcykel, bara det att blir du medvetslös så riskerar du att hamna under vattnet. Av den anledningen så är det även bra om du inte bara åker själv utan i sällskap med andra.

Det finns flertalet sjölagar och sjöregler och några av dessa är att du ska unvika platser där människor badar, och att du faktiskt enligt sjölagen inte får framföra en vattenskoter i en badvik. Du får inte heller störa djurlivet eller framföra din vattenskoter i skyddsområden.

Andra saker att tänka på är att du ska använda dig av dödmansgrepp, du får inte bogsera med din vattenskoter och du får aldrig framföra ett fordon på vattnet påverkad av alkohol eller droger-