Ett militärfartyg är en extremt stor båt med olika typer av utrustning beroende på vad den används till.

Bevakningsbåt

I Sverige mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken bevakningsbåtar förnyelse där i stort sett stor del av systemen ombord ersattes av ny och modern teknik. I och med denna förnyelse blev bevakningsbåtarna en ny fartygstyp, Bevakningsbåt typ 88. Utöver ubåtsjakt används Bevakningsbåt typ 88 för bevakning av havsområden, försvar av kustområden samt bevakning av skyddsobjekt. Den används även till för uppgifter som sjötrafikkontroll och sjöräddning.

Krigsfartyg

Även kallade örlogsfartyg, dessa fartyg är avsedda för militära ändamål och oftast försedda med artilleri, luftvärn, målsökande robotar, minor och andra liknande vapen. Dessa används för att under krig till havs bekämpa andra fartyg och båtar. Örlogsfartygen är utrustade med extremt pansar för att kunna klara av strid och mycket extremt vatten, utrustade med starka motorer och propellrar för att snabbt och enkelt kunna starta och avveckla en strid.